Autor: sporcorhecoc

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. מטרת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, ומספקים ללקוחות מאובטחים לספק שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאים ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על בקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום דיור מתרחש רק על חשבון המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.